Logo

Kranarbeid og løfting


Image
Båtløft i SkivikaImage
Brakkerigg for M3 Anlegg heiset på plass.

Image
Betong kummer til nye vannledningen på Skjelstad

Image
AGA tank moteres i Steigen

Image
På senetaket ved Stormen.

Image
Kaianlegget på Innhavet.

Image
Hvile pause...