Logo

Bygninger og tomter

I Bodø disponerer vi flere tomter som er egnet til lager og oppstillingsplasser, båder for kort eller langtidsleie.

På Fauske har vi tomter som er opparbeidet og tomter som kan settes opp bygning på.

Ledige lokaler.:

  • I Tømrerveien 8, i Bodø har vi ledige kontorlokaler. Ta kontakt med Robert eller Morten for et hyggelig tilbud.