Logo

Tømrerveien 6, Bodø

 Tømrerveien 6 er utleid til Amundsen Maskin AS til lagring av maskiner og utstyr.